Tin tức

TRANG CHỦ / Uncategorized

Thực tập tại công ty Brycen

Ngày 08/11/2021 các bạn sinh viên Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, trường Đại học Khoa học Huế đã chính thức bước