Liên hệ

TRANG CHỦ / Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ

77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Email

deemt@husc.edu.vn

Số điện thoại

(0234) 3823290

Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next