Ngành đào tạo

TRANG CHỦ / Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Khung chương trình đào tạo Ghi chú
1 Chuyên Vật lý

 

ĐẠI HỌC
STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Khung chương trình đào tạo Ghi chú
1 7510302 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 151 Xem chi tiết

 

SAU ĐẠI HỌC
STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Khung chương trình đào tạo Ghi chú
1 8520203 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
2 8440104 Thạc sĩ Vật lý chất rắn
3 9440104 Tiến sĩ Vật lý chất rắn
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next