Giới thiệu

TRANG CHỦ / Giới thiệu

Giới thiệu

1. Giới thiệu về khoa:

 • Tên tiếng Việt:  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu.
 • Tên tiếng Anh: Faculty of Electronics, Electrical Engineering and Material Technology.
 • Thông tin liên hệ: Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế.
  • Số điện thoại: 0234.384.9610.
  • Email: deemt@husc.edu.vn
  • Fanpage: ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG (DHT)

2. Quá trình hình thành và chức năng của khoa:

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu được thành lập vào ngày 09 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên cơ sở Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ra đời trên cơ sở hợp nhất Khoa Vật lý và Khoa Điện tử – viễn thông, thuộc trường Đại học Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt sử dụng hợp lý nguồn lực con người, nâng chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm hơn nữa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và tinh giản cơ cấu tổ chức phù hợp với chủ trương của Đại học Huế và tình hình thực tế của Nhà trường.

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ vật liệu và các nhiệm vụ chính trị do trường Đại học Khoa học giao.

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. TS. Nguyễn Văn Ân (Phụ trách Khoa):

 • Phụ trách chung về mọi tổ chức, hoạt động của Khoa.
 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển Khoa.
 • Thực hiện công tác quy hoạch chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ trong Khoa.

3.2. TS. Lê Trần Uyên Tú (Phó Trưởng Khoa):

 • Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học.
 • Phụ trách mảng Khoa học và Công nghệ.
 • Phối hợp với Công đoàn, Liên chi Đoàn để tổ chức các hoạt động liên quan.

3.3. TS. Phan Hải Phong (Phó Trưởng Khoa):

 • Phụ trách công tác Cơ sở vật chất.
 • Đảm trách mảng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
 • Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.
 • Quan hệ với doanh nghiệp.

4. Hệ đào tạo:

4.1. Trung học phổ thông: Chuyên Vật lý.

4.2. Đại học: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Mã ngành: 7510302.

4.3. Sau Đại học:

 • Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử, Mã ngành: 8520203.
 • Thạc sĩ Vật lý chất rắn, Mã ngành: 8440104.
 • Tiến sĩ Vật lý chất rắn, Mã ngành: 9440104.
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next