Đại học Khoa học - Đại học Huế

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

Đại học khoa học Huế Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu được thành lập vào ngày 09 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên cơ sở Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next

Tin tức mới

Seminar Chuyên môn Khoa

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu kính thông báo buổi Seminar chuyên môn định kỳ như sau: I. Nội dung: 1. Seminar 1: Kinh nghiệm

Đại học khoa học Huế Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

Sinh viên lựa chọn Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Cơ sở vật chất hiện đại

Ngành nghề định hướng nhu cầu việc làm

Phương pháp giảng dạy tiên tiến

Môi trường thân thiện, năng động, minh bạch