Ban chủ nhiệm

TRANG CHỦ / Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Ân

– Quản lý chung về công tác tổ chức và các hoạt động của Khoa.
– Phụ trách mảng Đào tạo sau đại học.
– Phụ trách mảng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Trần Uyên Tú

– Phụ trách Khối Trung học phổ thông Chuyên Vật lý.
– Phụ trách mảng Khoa học và Công nghệ.
– Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động liên quan.

3. Phó Trưởng Khoa: TS. Phan Hải Phong

– Phụ trách mảng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
– Phụ trách mảng Quan hệ với doanh nghiệp.
– Phụ trách công tác Cơ sở vật chất.

Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next