Tin tức

FPT Software tuyển dụng Fresher C/ EMBEDDED

FPT SOFTWARE TUYỂN DỤNG FRESHER C/ EMBEDDED + VỪA ĐÀO TẠO VỪA NHẬN BONUS +20.000.000VNĐ + LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 10.000.000 – 15.000.000VNĐ  Chương trình đào tạo tân