Thông báo về buổi đón tiếp quý thầy cô, anh chị em sinh viên, cựu sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

TRANG CHỦ / Thông báo về buổi đón tiếp quý thầy cô, anh chị em sinh viên, cựu sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Nhân ngày Hiến chương nhà giáo VN, Khoa Đ, ĐT & CNVL sẽ có buổi đón tiếp quý thầy cô giáo đã từng công tác tại Khoa, các anh chị em sinh viên, cựu sinh viên của Khoa.
Thời gian: Từ 08h30 ngày thứ 7 (19/11/2022).
Địa điểm: Văn phòng Khoa và các Bộ môn.
Khoa Đ, ĐT & CNVL rất mong được đón tiếp quý thầy cô, anh chị em sinh viên, cựu sinh viên.
TM. BCN Khoa.