Đồng hành cùng Hội nghị Vật lý TT Huế 2022

TRANG CHỦ / Đồng hành cùng Hội nghị Vật lý TT Huế 2022

  • Ngày 13/11/2022, tại Phòng hội thảo KH2 tầng 1 nhà K, trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế, đã diễn ra Hội nghị Vật lý Thừa Thiên 2022
  • Được phối hợp tổ chức bởi: Hội Vật lý Thừa Thiên Huế kết hợp cùng Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. “𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐲́ 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐮𝐞̂́” là chương trình nhằm trao đổi nâng cao chất lượng nghiên cứu, cũng như công tác giảng dạy ngành Vật lý.
  •  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là đơn vị tổ chức, đồng hành cùng hội nghị để tạo nên một mạng lưới kết nối các nhà khoa học, các bạn sinh viên, học sinh có đam mê với lĩnh vực lý thú này.
  • Hội nghị có sự tham gia của các nhà khoa học từ viện Vật lý, viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng với thầy cô từ các trường Đại học tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quy Nhơn.
  •  “𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐲́ 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐮𝐞̂́” là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, nhằm thực hiện chương trình phát triển Vật lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.
  • Sau đây, là một số hình ảnh của Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022: