Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022

TRANG CHỦ / Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022

 Phát huy thành công Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế các năm trước, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn Vật lý của các Trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT trong địa bàn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức “Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022”. Đây là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, nhằm thực hiện chương trình phát triển Vật lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Ngày 13/ 11/ 2022

Địa điểm: Phòng hội thảo KH2 tầng 1 nhà K, Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Thông báo có đính kèm nội dung chương trình ở bên dưới.

Trân trọng kính mời./

HỘI NGHỊ VẬT LÝ 1070_TB_ĐHKH