Thực tập tại công ty Brycen

TRANG CHỦ / Thực tập tại công ty Brycen

Ngày 08/11/2021 các bạn sinh viên Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, trường Đại học Khoa học Huế đã chính thức bước vào kì thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty Brycen Việt Nam.
Không có mô tả ảnh.
Trong những năm gần đây, Brycen Việt Nam đã luôn tiếp nhận, tạo điều kiện cho các sinh viên của Khoa cũng như của Trường Đại học Khoa học đến học tập và làm việc.