Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Đỗ Phương Anh

TRANG CHỦ / Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Đỗ Phương Anh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đỗ Phương Anh, khóa năm 2013, ngành Vật lý chất rắn, mã số 9440104 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu áp điện tổ hợp PZT-Polyme.

– Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 4 năm 2021

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.