Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 – 2030.

TRANG CHỦ / Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 – 2030.

Thực hiện chủ trương của Giám đốc Đại học Huế, của tập thể lãnh đạo Nhà trường về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng ngày 4/3, Trường ĐHKH, Đại học Huế đã trang trọng tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 – 2030

Tham dự có: TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Huế; ThS. Võ Trần Ngọc Minh, Phó chánh văn phòng Đảng đoàn thể Đại học Huế; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các thầy trong Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức, lao động hợp đồng không xác đinh thời hạn của Nhà trường

Tại hội nghị, TS. Phan Tuấn Anh, Trưởng Phòng TCHC đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác lấy thư giới thiệu, cũng như phổ biến các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, trình độ và các bước quy hoạch của các chức danh Chủ tịch HĐ Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã trình bày nhân sự giới thiệu dự kiến qui hoạch vào các chức danh lãnh đạo Nhà trường.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị